NASZ ZESPÓŁ

Katarzyna Jabłońska
radca prawny, partner kancelarii
kancelaria@kancelaria-akces.pl
Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radcą prawnym (numer wpisu Kt-2115) oraz wspólnikiem i partnerem w Kancelarii Radców Prawnych „AKCES” od 2003r.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. największych śląskich kancelariach oraz w dużych spółkach prowadzących działalność handlową i usługową w kraju i za granicą. Mam wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej średnich i dużych przedsiębiorstw.
Jestem członkiem władz śląskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych i Krajowej Rady Radców Prawnych, wieloletnim opiekunem i egzaminatorem aplikantów radcowskich.

Doświadczenie i preferowane obszary świadczonej pomocy prawnej:

• kompleksowa obsługa prawna spółek osobowych i kapitałowych,

• prawo gospodarcze,

• prawo handlowe,

• prawo cywilne,

• prawo pracy,

• prawo administracyjne.

Nina Mielczarek-Iwanowska
radca prawny, partner kancelarii
kancelaria@kancelaria-akces.pl
Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radcą prawnym (numer wpisu Kt-2123) oraz wspólnikiem i partnerem w Kancelarii Radców Prawnych „AKCES” od 2003r. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w sektorze bankowości, pracując w centrali banku, w spółkach prowadzących działalność deweloperską oraz zarządzających nieruchomościami. Pracowałam też dla instytucji związanych z udzielaniem regionalnej pomocy publicznej. Mam duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej średnich i dużych przedsiębiorstw, w tym także prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Doświadczenie i preferowane obszary świadczonej pomocy prawnej:

• kompleksowa obsługa prawna spółek osobowych i kapitałowych,

• prawo gospodarcze,

• prawo handlowe,

• prawo cywilne,

• prawo pracy,

• prawo administracyjne.

Agnieszka Zajęcka
radca prawny, partner kancelarii
kancelaria@kancelaria-akces.pl
Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radcą prawnym (numer wpisu Kt-2136) oraz wspólnikiem i partnerem w Kancelarii Radców Prawnych „AKCES” od 2003r. Członek katowickiej Izby Radców Prawnych (KT – 2136). Specjalizuję się w problematyce prawa medycznego, zamówień publicznych oraz prawa budowlanego. W sferze zamówień publicznych reprezentuję przed Krajową Izbą Odwoławczą zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Od szeregu lat prowadzę bieżącą obsługę prawną zarówno publicznych, jak i niepublicznych podmiotów leczniczych oraz aktywnie uczestniczę w prowadzonych przez nie procesach inwestycyjnych. Zajmuję się także problemami prawa przewozowego, a z racji doświadczeń w pracy w bankowości – również kwestiami związanymi z szeroko pojętym prawem bankowym oraz z prawem wekslowym i czekowym. Byłam członkiem Wojewódzkiej Komisji do Spraw Zdarzeń Medycznych w Katowicach. Biegle władam językiem angielskim.

Doświadczenie i preferowane obszary świadczonej pomocy prawnej:

• kompleksowa obsługa prawna spółek osobowych i kapitałowych,

• obsługa projektów naukowych, w tym konsorcjów naukowych w projektach finansowanych ze środków NCBiR oraz NCN,

• prawo cywilne,

• prawo pracy,

• prawo medyczne,

• prawo zamówień publicznych,

• prawo budowlane,

• prawo przewozowe.

Michał Witulski
radca prawny, partner kancelarii
kancelaria@kancelaria-akces.pl
Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radcą prawnym (numer wpisu Kt-2633). Związany z Kancelarią Radców Prawnych „AKCES” od 2004r., od 2008 r. jako wspólnik. Członek katowickiej Izby Radców Prawnych (KT – 2633). Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi przedsiębiorców, w tym spółek z udziałem zagranicznym oraz obsługi podmiotów leczniczych, w zakresie prawa medycznego, zatrudniania cudzoziemców i prawa pracy.

Doświadczenie i preferowane obszary świadczonej pomocy prawnej:

• kompleksowa obsługa prawna spółek osobowych i kapitałowych,

• prawo handlowe,

• prawo cywilne,

• prawo pracy,

• prawo nieruchomości,

• reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi.